LEANWORKS | JUST-IN-TIME, JUST-IN-PLACE

Toename productiviteit vakmensen 15%

Besparing logistieke kosten tot 35%

Afname transportbewegingen tot 80%

Materialen direct op hoogte geleverd

Minimale overlast voor omgeving

 Reductie schade, diefstal en opslag

Leanworks: Just-in-time, Just-in-place

Door de materialen van alle betrokken partijen aan te leveren bij de HUB, kunnen alle materialen middels één keergebundeld en Just-In-Time naar de bouwplaats getransporteerd worden.

Indien materialen op hoogte geleverd moeten worden, kan Raab Karcher dit verzorgen. Raab karcher heeft een samenwerkingsverband met een landelijk opererend kraanverhuurbedrijf.

Raab karcher biedt de mogelijkheid om middels zogenaamde ‘runners’ de materialen vanaf de losplaats tot op de plaats van verwerking te brengen. Dit werkt productiviteit verhogend.

Raab karcher biedt de mogelijkheid om het sloop- en verpakkingsafval dat vrijkomt op het betreffende project retour te nemen. Het afval wordt dan direct retour genomen.

Werkwijze van Leanworks

Met Leanworks ontzorgt Raab karcher u van het volledige logistieke proces op het bouwproject. Binnen Leanworks werken alle betrokken partijen in een bouwproject samen om de aanvoer van materialen zo efficiënt mogelijk te verzorgen. Hierdoor staan bijvoorbeeld de goederen ’s ochtends al op de werkplek opgesteld waardoor de vakmensen meteen aan de slag kunnen en is er een productiviteitsverbetering van 10 tot 15% haalbaar. Daarnaast reduceert de toepassing van leanworks het aantal vervoersbewegingen naar de bouw.

Winnaar Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2015